หน้ารวมบทความสอน PHP

เรียงตามลำดับเลยครับ
1.MySQL คืออะไร
2.Appserv คืออะไร
3.DreamWeaver คืออะไร
4.ADODB คืออะไร
5.การสร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyadmin
6.เซตค่า Manage Site ให้กับ Dreamweaver
7.การสร้างไฟล์ config.php เพื่อเก็บคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ
8.ระบบสมัครสมาชิก
   8.1.ตอนที่ 1 สร้างตารางข้อมูลของสมาชิกในฐานข้อมูลและการสร้างฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล
   8.2.ตอนที่ 2 การเขียนโค๊ดJqueryตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
   8.3.ตอนที่ 3 ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน
   8.4.ตอนที่ 4 เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลและอัปโหลดไฟล์รูปภาพของสมาชิก (ตอนจบ)
9.ระบบล็อกอินของสมาชิก
   9.1.ตอนที่ 1 เขียนสคริปต์ JQuery ตรวจสอบUsernameและPassword
   9.2.ตอนที่ 2 การเขียนสคริปต์PHP เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของUsernameและPassword
10.ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
   10.1.ตอนที่1 การสร้างฟอร์มสำหรับแสดงข้อมูลของสมาชิก
   10.2.ตอนที่ 2 แก้ไขและลบรูปภาพของสมาชิก
   10.3.ตอนที่ 3 การเขียนคำสั่งเพื่อ Update ข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL ของสมาชิก (ตอนจบ)
11.ระบบจัดการสินค้า
   11.1.ตอนที่ 1 การสร้างเทเบิลเพื่อจัดเก็บข้อมูลสินค้าและการออกแบบเว็บเพจ
   11.2.ตอนที่ 2 เพิ่ม แสดง ลบ หมวดหมู่สินค้า
   11.3.ตอนที่ 3 เพิ่ม/แสดง/ลบ รายการสินค้า
   11.4.ตอนที่ 4 แก้ไขข้อมูลสินค้า แก้ไขรูป และลบรูปสินค้า
12.แสดงสินค้าหน้าร้าน
   12.1.ตอนที่ 1 แสดงรายการสินค้าใหม่ , สินค้าแนะนำ , และสินค้าขายดี
   12.2.ตอนที่ 2 แสดงสินค้าทั้งหมดในร้าน
   12.3.ตอนที่ 3 แสดงรายละเอียดของสินค้า
   12.4.ตอนที่ 4 ซูมรูปสินค้าด้วย JQuery TopUp
   12.5.ค้นหาสินค้า
13.ระบบตะกร้าสินค้า
   13.1.ตอนที่ 1 หยิบสินค้าใส่ตะกร้า(Add To Cart) , แก้ไขจำนวน , ลบรายการสินค้าในตะกร้า
   13.2.ตอนที่ 2 ยืนยันการสั่งซื้อ(ตอนจบ)
   13.3.แสดงข้อมูลสั่งซื้อสินค้าสำหรับสมาชิก
   13.4.ทำระบบ Add to Cart โดยใช้ตัวแปรแบบ Cookie
   13.5.ทำระบบ Add to Cart แบบ AJAX ด้วย jQuery
   13.6.สอนทำระบบตะกร้าสินค้าแบบ Drag & Drop (คลิกลาก/วาง) ด้วย jQuery UI
14.จัดการข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า (Admin)
   14.1.ตอนที่ 1 ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า จาก วัน เดือน ปี หรือ ชื่อของลูกค้า
   14.2.ตอนที่ 2 ดูข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าและอัพเดทสถานะการชำระเงิน
15.แปลง HTML เป็นไฟล์ PDF ด้วย HTML2PDF
16.แสดงสินค้าในตารางโดยแบ่งข้อมูลเป็นคอลัมน์
17.ซูมรูปสินค้าด้วย Highslide
18.เขียนคำสั่ง แสดงผล-แบ่งหน้ารายการสินค้า โดยใช้เทคนิค AJAX
19.สอนทำ jQuery Slide Show แสดงรายการสินค้า
20.สอนทำ Tab menu ขั้นเทพ ด้วย jQuery
21.CakePHP
   21.1.CakePHP คืออะไร
   21.2.การสร้างฐานข้อมูล (Database) MySQL และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
   21.3.สอนทำระบบสมัครสมาชิก (Register) ด้วยCakePHP
   21.4.วิธีติดตั้ง Ckeditor ใน Cakephp และการปรับแต่ง
   21.5.Cakephp กับ Form Validation ด้วย Javascript
   21.6.CakePHP กับการแสดง/แบ่งหน้า/เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
22.สอนสร้าง CAPCHA (รหัสป้องกันสแปม) ดัวยPHP
23.แสดงจังหวัด อำเภอ และตำบล ใน Select(List/Menu) (Combobox)
24.สอนทำปฏิทิน (Calendar) ด้วย PHP + jQuery (AJAX)
25.สอน jQuery Tooltip
   25.1.สอนทำ Tooltip สุดเจ๋ง ด้วย jQuery
   25.2.สอนทำ Tooltip ขั้นเทพ โดยใช้เทคนิค AJAX, PHP และ ฐานข้อมูล MySQL
26.สอนเขียนสคริปต์jQuery ป้องกันการCopyข้อมูล
27.Google API
   27.1.ลองเล่นกับ Google Maps API V.3 : แผนที่แรกของผม
   27.2.ประยุกต์ใช้ร่วมกับ PHP และฐานข้อมูล MySQL
   27.3.สร้าง Street View แบบง่ายๆ
   27.4.เริ่มต้นใช้งาน Google Chart Tools
   27.5.สร้างแบบสำรวจ (Poll) ด้วย Google Chart Tools
   27.6.สอนประยุกต์ใช้ Google Chart Tools กับการแสดงรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
   27.7.Google Map API V.3 : ค้นหาแผนที่แบบ Autocomplete
28.สอน jQuery UI
   28.1.การนำ JQuery UI มาใช้งาน ตอนที่1 การดาวน์โหลดและติดตั้ง
   28.2.การนำJQuery UI มาใช้งาน ตอนที่2 วิธีใช้งาน
   28.3.สอนทำระบบตะกร้าสินค้าแบบ Drag & Drop (คลิกลาก/วาง) ด้วย jQuery UI
   28.4.ประยุกต์ใช้ Dialog ของ jQuery UI กับการซูมรูปภาพ
   28.5.สอนทำข้อความต้อนรับแบบ Popup ด้วย jQuery UI
   28.6.สอนทำ Autocomplete ด้วย jQuery+AJAX ค้นหาหมวดสินค้า
   28.7.สอนทำ Autocomplete และ Autofill แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล
29.การใช้งานโปรแกรม Dreamweaver
   29.1.แก้ไขปัญหา Dreamweaver ใช้งาน Undo,Redo ไม่ได้
   29.2.สร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วยDreamweaver (PHP+MySQL)
   29.3.แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยDreamweaver (PHP+MySQL)
   29.4.แสดงข้อมูลและแบ่งหน้าข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยDreamweaver (PHP+MySQL)
   29.5.นำข้อมูลจาก MySQL Database มาแสดงใน Select(List/Menu) ด้วยโปรแกรมDreamweaver (PHP+MySQL
   29.6.สอนเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม Dreamweaver + Spry (PHP + MySQL)
   29.7.แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยการ Join Table โดยใช้ Recordset ของโปรแกรม  Dreamweaver
   29.8.สอนทำระบบล็อกอิน (Login) ล็อกเอาท์ (Logout) ด้วยโปรแกรม Dreamweaver
   29.9.การเชื่อมต่อ FTP Server โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver
30.สอน MongoDB (มองโกดีบี)
    30.1.การติดตั้ง MongoDB บน Window 7
    30.2.ประยุกต์ใช้ MongoDB ร่วมกับ PHP แบบง่ายๆ
31.Yii Framework
    31.1.ขั้นตอนการติดตั้ง Yii Framework
    31.2.Yii Framework กับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และการใช้งาน Gii Generator
    31.3.Yii Framework กับการทำ Friendly URL
    31.4.สอนการใช้งาน Controllers และ Views ใน Yii Framework
    31.5.สอนใช้งาน Model ใน Yii Framework
    31.6.การสร้าง Form ใน Yii Framework 
    31.7.สอนทำระบบสมัครสมาชิกด้วย Yii Framework ตอนที่ 1 การ Validation Form
    31.8.Yii Framework กับการเปลี่ยนข้อความต่างๆให้เป็นภาษาไทย
    31.9.สอนทำระบบสมัครสมาชิกด้วย Yii Framework ตอนที่ 2 (จบ) บันทึกข้อมูลสมาชิกและอัปโหลดรูปสมาชิก
32.วิธีกำหนดสิทธิการใช้งาน MySQL เพื่อให้เครื่องอื่นสามารถเรียกใช้ได้
33.เข้ารหัส Source Code ของเรา ไม่ให้คนอื่นเอาไปแก้ไขได้
34.การเรียงข้อมูลจากฐานข้อมูล ตามคอลัมน์ที่กำหนด
35.สอนทำ Validate Form โดยใช้ Regular Expression ด้วยภาษา Javascript และ PHP
36.ตั้งเวลาให้สคริปต์ทำงานด้วย Cronjob
37.การติดตั้ง APC Extension ของ PHP บน Window และตัวอย่างการใช้งาน
38.เริ่มต้นสร้าง Chart อย่างเทพกับ jqPlot
39.การใช้ฐานข้อมูล SQLITE ร่วมกับ PHP
40.การตรวจสอบขนาดตัวอักษรในช่อง Input ด้วย Jquery
41.คำสั่งที่น่าสนใจของ Imacros
42.สอนทำเมนูแนวตั้ง แสดงผลแบบสไลด์ขึ้น/ลงด้วย jQuery (Dropdown Menu,Verical Menu) 
43.สอนทำ Web Services
     43.1.สอน Web Services (เว็บเซอร์วิส) PHP ตอนที่ 1
     43.2.สอน Web Services PHP ตอนที่ 2 การแสดงข้อมูลสินค้าโดย return ค่าแบบ Array
44..htaccess กับการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ 
45.Joomla
     45.1.วิธีเพิ่มตำแหน่งใหม่(Position)ในTemplateของJoomla 2.5
     45.2.Joomla 2.5 กับการเพิ่มเมนูด้านบน (Top Menu) 
46.MySQL กับคำสั่งCopyแถวข้อมูล
47.jQuery กับการส่งค่าข้ามเพจ
48.การใช้งาน TRIGGER ใน MySQL
49.เทคนิคการใช้งาน HTML และ CSS
     49.1.CSS กับการตัดคำจากประโยค
50.สอนสร้าง Webboard
     50.1.การทำ Webboard ด้วย PHP MySQL ตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม/ออกแบบหน้าจอ/ออกแบบฐานข้อมูล
     50.2.การทำ Webboard ด้วย PHP MySQL ตอนที่ 2 การแยกส่วนต่างๆของเว็บ
     50.3.การสร้าง Webboard ด้วย PHP MySQL ตอนที่ 3 ทำระบบสมัครสมาชิก(Register)/เข้าสู่ระบบ(Login)/ออกจากระบบ(Logout) 
     50.4.สอนทำ Webboard ด้วย PHP MySQL ตอนที่ 4 เพิ่ม/แสดง/ลบ/แก้ไข หมวดกระทู้ และแสดงหมวดกระทู้ในหน้าโฮมเพจ 
     50.5.การสร้าง Webboard ด้วย PHP MySQL ตอนที่ 5 แสดงกระทู้,ตั้งกระทู้,ตอบกระทู้
     50.6.การสร้าง webboard ด้วย PHP MySQL ตอนที่ 6 การแก้ไข-ลบกระทู้ และ การแก้ไข-ลบความคิดเห็น
51.Bootstrap คือ
52.ตรวจสอบหน้าจอแบบ Responsive ด้วย Chrome Dev Tool 
53.Javascript นับตัวอักษร แบบรวมช่องว่างและไม่รวมช่องว่าง
54.SQLite เจอปัญหา database disk image is malformed

23 ความคิดเห็น :

 1. รบกวนขอไฟล์ทั้งหมดที่สอน ระบบสั่งซื้อสินค้าหน่อยครับ พอดีมือใหม่ หัดทำ

  ตอบลบ
 2. http://php-for-ecommerce.blogspot.com/p/blog-page_18.html

  ตอบลบ
 3. รบกวนขอไฟล์ตัวนี้ด้วยครับ ไม่สามารถโหลดได้ครับ http://www.4shared.com/file/ASJptEkC/exshops.html
  denpongw@hotmail.com

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2557 12:18

  ขอไฟล?หน่อยฮะ

  ตอบลบ
 5. ขอไฟล์หน่อยค๊าบบบบบ จะได้เอามาศึกษา

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากเลยค่ะ กำลังเครียดเลย

  ตอบลบ
 7. ขอโทษครับ ไม่ทราบมี มีระบบหลังร้าน ที่สามารถแก้ไขรูป (แบนเนอร์,พื้นหลัง(ของหน้าร้าน)) โดยสามารถแก้ไขได้จากหลังร้านอ่ะครับ มีไหมครับ

  ตอบลบ
 8. ไฟล์ที่ใช้สอน ดาวนโหลดจากหน้านี้ครับ >>http://php-for-ecommerce.blogspot.com/p/blog-page_18.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคับ คือผมทำระบบตะกร้าสินค้าที่คุณสอบไปแล้วมันขึ้น Fatal error: Call to a member function RecordCount() on a non-object in C:\AppServ\www\cart2\function.php on line 9 ของไฟล์ fp_showpd.php

   อยากได้ไฟล์ที่โหลดอะคับ พอดีผมกดโหลดที่ลิ้งที่ให้มามันโหลดไม่ได้แล้วอะคับ ขอบคุณคับ

   ลบ
 9. สวัสดีคับ คือผมทำระบบตะกร้าสินค้าที่คุณสอบไปแล้วมันขึ้น Fatal error: Call to a member function RecordCount() on a non-object in C:\AppServ\www\cart2\function.php on line 9 ของไฟล์ fp_showpd.php

  อยากได้ไฟล์ที่โหลดอะคับ พอดีผมกดโหลดที่ลิ้งที่ให้มามันโหลดไม่ได้แล้วอะคับ ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ27 มิถุนายน 2557 20:42

  ขอบคุณมากครับ
  ขอบคุณที่เป็นแสงเทียนส่องสว่างให้ ในยามที่ผมกำลังมืดมิดครับ

  ตอบลบ
 11. รบกวนขอไฟล์ทั้งหมดหน่อยค่ะ จะมาศึกษาโปรเจคจบค่ะ
  pimkanokrat@gmail.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ10 ตุลาคม 2557 10:42

  ขอด้วยครับ เอาไว้ศึกษาครับ
  majicthai@gmail.com

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ1 พฤศจิกายน 2557 01:19

  รบกวนขอไฟล์ด้วยครับ ทำโปรเจกเรื่องนี้อยู่ chun_ser@hotmail.com

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ8 พฤศจิกายน 2557 12:59

  รบกวนขอไฟล์ด้วยครับ ทำโปรเจกเรื่องนี้อยู่ prueprung@hotmail.com

  ตอบลบ
 15. รบกวนขอไฟล์ด้วยค่ะ จะนำมาประยุกต์ค่ะ
  tonpalmkawaii@gmail.com

  ตอบลบ
 16. รบกวนขอไฟล์หน่อยคับ peemza032@gmail.com

  ตอบลบ
 17. รบกวนขอไฟล์ทั้งหมดหน่อยค่ะ พอดีจะมาศึกษาทำโปรเจคจบค่ะ tontontonkt1@gmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. น้องครับ ผมขอไฟล์ เพื่อเป็นตัวอย่างไปสอนนักเรียนมัธยม ที่ รร.รัตภูมิวิทยา สงขลา เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ และมีความสมบูรณ์มาก ขอบคุณมากครับ kruwutry@gmail.com ครับ

  ตอบลบ
 20. รบกวนขอไฟล์codeและdatabase ตอน 11และ12 ได้ไหมครับจะนำไปศึกษาเป็นโปรเจทจบครับรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุนครับ jirapas471@hotmail.com

  ตอบลบ
 21. koobgifz@gmail.com ต้องทำโปรเจคจบค่ะ ความรู้น้อยมาก อยากได้มากจริงๆ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2559 22:12

  mamonkraf@hotmail.com ขอไฟล์ด้วยครับ ต้องการนำไศึกษาทำโปรเจคจบครับ ถ้าได้จะเป็นพระคุณมากเลยครับ

  ตอบลบ