วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธีเพิ่มตำแหน่งใหม่(Position)ในTemplateของJoomla 2.5

Template ของ Joomla ส่วนมากแล้วแต่ละตัวจะถูกกำหนดการแสดงผลโมดูลเอาไว้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าเราได้เลือกใช้ Template ที่เราถูกใจไปแล้ว แต่มีตำแหน่งไม่พอที่เราจะเพิ่มเนื้อหาบางส่วนเข้าไป ซึ่งใน Template ของ Joomla เองค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นพอสมควร สามารถเพิ่มตำแหน่งใหม่ได้ไม่จำกัด

วิธีเพิ่มตำแหน่งใหม่ใน Template ของ Joomla
1.เปิดไฟล์ templateDetails.xml ในโฟลเดอร์ templates/โฟลเดอร์templateของคุณ/templateDetails.xml ให้เพิ่มตำแหน่งเข้าไปโดยแทรกคำสั่ง <position>ชื่อตำแหน่ง</position> ดังรูป

ในรูปผมได้เพิ่มตำแหน่งใหม่เข้าไป ชื่อว่า position-15 กับ position-16


2.เปิดไฟล์ index.php ในโฟลเดอร์ templates/โฟลเดอร์templateของคุณ/index.php
ให้นำตำแหน่งที่เราเพิ่มไปแสดงผลใน template ดังรูป


 ไปที่ส่วนของ Administrator ก็จะเห็นตำแหน่งใหม่ที่เราได้เพิ่มแสดงขึ้นมา เราสามารถเลือกโมดูลแทรกเข้าไปในตำแหน่งใหม่ที่เราได้เพิ่มได้เลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น