วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

Google Map API V.3 : ค้นหาแผนที่แบบ Autocomplete


    ผมเคยเขียนบทความสอนใช้งาน Google Map API มาบ้างแล้ว  ดูได้จาก Google Maps API
และบทความนี้ผมจะสอนเพิ่มช่องค้นหาเข้าไปด้วยครับ เพราะจะทำให้สามารถค้นหาตำแหน่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องหาตำแหน่งในแผนที่เองโดยการเลื่อนแผนที่ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ
    เนื่องจากการทำงานของมัน คือ จะเลื่อนหมุดไปยังตำแหน่งที่เราค้นหาให้เราโดยอัตโนมัติ และการค้นหาจะทำงานแบบ Autocomplete
มาดูโค๊ดกันเลยดีกว่า