วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

jQuery กับการเลือก CheckBox ทั้งหมด


    วันนี้จะขอแนะนำโค๊ดของ jQuery ที่เกี่ยวข้องกับการเลือก CheckBox ทั้งหมด (Select All) โดยโค๊ดที่ผมนำเสนอนี้ จะมี 2 ส่วน คือ สำหรับ jQuery เวอร์ชั่นต่ำกว่า 1.6 กับเวอร์ชั่น 1.6 หรือสูงกว่า
    เพราะ jQuery ตั้งแต่ 1.6 ขึ้นไปจะมีฟังก์ชั่นที่ว่า prop เข้ามาเพื่อตรวจสอบการกระทำกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น 2 เหตุการณ์ เช่นการติ๊กเลือกที่ CheckBox หรือ ไม่ติ๊กเลือก CheckBox ทำให้การเขียนคำสั่งกับ jQuery 1.6 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า ไม่ซับซ้อน และได้ผลลัพธุ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ

มาดูโค๊ดกันเลยครับ
1. สำหรับ jQuery เวอร์ชั่นต่ำกว่า 1.6 ซึ่งไม่มีฟังก์ชั่น prop เราจะใช้คำสั่งเหล่านี้แทนครับ

$(function() {
   $('#selectAll').change(function () {
 //ใช้ได้กับ jQuery เวอร์ชั่นต่ำกว่า 1.6
 if($(this).attr('checked')){//ตรวจสอบว่า checkbox id=selectAll ถูกเช็คอยู่หรือไม่ ถ้าถูกเช็คอยู่
 $('.product_select').each(function() {//วนลูป checkbox class=product_select ทั้งหมด
  $(this).attr('checked','checked'); //กำหนด class=product_select ให้ถูกเช็ค(checked)ทั้งหมด
  //โดยเพิ่ม attribute คือ checked="checked" เข้าไปทั้งหมด
 });
 }else{//ถ้าไม่ถูกเช็ค หรือติ๊กออก
  $('.product_select').each(function() {//วนลูป checkbox class=product_select ทั้งหมด
  $(this).removeAttr('checked');//ลบ attribute checked="checked" ออกจาก checkbox class=product_select ทั้งหมด
 });
 }
    });
});

2. สำหรับ jQuery เวอร์ชั่น 1.6 หรือสูงกว่า โดยใช้ฟังก์ชั่น prop เราจะใช้คำสั่งสั้นๆดังนี้

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

PHP การใช้ Regex แทนที่ link ให้กับข้อความที่เป็น URL

บทความนี้ไม่ได้เรียกว่าสอนครับ แค่อยากนำโค๊ดPHPจากเว็บต่างประเทศมาดัดแปลงให้รองรับ URL ภาษาไทย มาแจกเท่านั้น
    เรื่องของเรื่องคือ ผมทำเว็บอยู่เว็บนึง โดยให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด ซึ่งในรายละเอียดลูกค้าอาจนำ URL มาใส่เช่น http://www.lazada.co.th แต่ผมอยากให้มันสามารถคลิกที่ URL แล้ว link ไปที่เว็บนั้นๆเลย ด้วยความขี้เกียจก็เลยลองเสิร์ทดูวิธีทำ ก็เจอเว็บนี้ครับ http://snipplr.com/view.php?codeview&id=36992
     โค๊ดค่อนข้างสมบูรณ์ แต่รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ ไม่รองรับชื่อ โดเมน หรือ URL ภาษาไทย และผมเองก็พอมีความรู้เรื่องของ Regular Expression (Regex) อยู่บ้าง ก็เลยนำมาดัดแปลงนิดหน่อย ก็เลยได้ URL ที่รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้คำสังดังนี้

function link($text) {
  return preg_replace('@((https?://)+([-\w]+\.[-\w\.]*[ก-๙]*)+\w(:\d+)?(/([-\w/_\.]*[ก-๙]*(\?\S+)?)?)*)@', '<a href="$1" target="_blank">$1</a>', $text);
}

วิธีใช้งาน เช่น

 <?php
    $txt='http://lazada.co.th,http://รับทำเว็บ.com/ราคา';
    echo link($txt);
?>

ลองRUNดูผลลัพธุ์เอาเองนะครับ รับรองว่า แจ่ม!!!!
ปล.ถ้าไม่ใส่ http:// link จะไม่แสดงนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

AngularJs ใช้งามร่วมกับ PHP + MySQL : การค้นหาและแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล     บทความนี้จะสอนเรื่องการทำงานของ AnularJs ร่วมกับภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL โดยจะทำงานแบบ AJAX กันครับ โดยผลลัพธุ์ที่เราต้องการคือ เมื่อเพจถูกโหลดขึ้นมา ให้ AngularJs ไปดึงข้อมูลจากไฟล์ php แบบ AJAX แล้วไฟล์ PHP มีหน้าที่ดึงรายการสินค้าจากฐานข้อมูล MySQL ทั้งหมดไปแสดงหน้าแสดงรายการสินค้า
     ส่วนการค้นหาสินค้า เราจะใช้ Filter ของ AnularJs ซึ่งคือ คอมโพเน้นท์ตัวนึง ที่มีหน้าที่กรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล โดย Filter Component จะต้องผูกกับ ng-model ของช่องค้นหา และผมใช้ Theme จาก Bootstrap นะครับ เพื่อให้แสดงผลได้ทุกอุปกรณ์เช่น PC,มือถือ,แท็บเลต

มาดูโค๊ดกันครับ

1.ไฟล์ showpd.html หน้าหลักสำหรับแสดงรายการสินค้า โดยเราจะให้ AnglarJs ทำงานจากหน้านี้ โดยการไปร้องขอไปยังไฟล์ showpd.php เพื่อนำข้อมูลจากไฟล์มาแสดงจากหน้านี้ เราจะใช้คำสั่งดังนี้
<!DOCTYPE html>
<html ng-app="myapp">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="http://bootswatch.com/yeti/bootstrap.min.css">
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.23/angular.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="dbcontroller.js"></script>
<title>แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL ด้วย Angular Js + PHP</title>
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8 col-md-offset-2">
<div ng-controller="showdatacontroller ">
<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
   </button>
   <a class="navbar-brand" href="#">AngularJs + PHP + MySQL</a>
  </div>
  <div class="collapse navbar-collapse">
 
   <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li>
   <form class="navbar-form" role="search">
    <div class="form-group">
        <input ng-model="sData" class="form-control" placeholder="ค้นหา"/> 
    </div>
   </form>
   </li>
   <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> เพิ่ม</a></li>
</ul>
  </div>
  </div>
</nav>
<table class="table table-striped">
<thead><tr><th>ชื่อสินค้า</th><th style="width:10%;text-align:center">จัดการ</th></tr></thead>
<tbody><tr ng-repeat="c in showData| filter : sData"><td >{{c.name_pd}}</td>
<td>
<a href="#edit{{c.id_pd}}">แก้ไข</a> | <a href="#del{{c.id_pd}}"> ลบ</a>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

AngularJS คือ


     AngularJs คือ Javascript Framework ที่พัฒนาโดย Google แต่ที่แตกต่างจาก Javascript Framework รูปแบบอื่นเช่น jQuery คือ AngularJs เป็น Javascript แบบ MVC ทำให้พัฒนาได้สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการเรียนรู้ เพราะมีการแยกส่วนการทำงานที่ชัดเจน เพราะอาศัยหลักการแบบ MVC นั้นเองครับ
     ตอนนี้ผมสนใจจาวาสคริปต์ เฟรมเวิร์ค ตัวนี้อยู่ครับ ถือว่าเป็นมือใหม่อยู่ครับ ตอนนี้กำลังเริ่มศึกษา เพราะมีความยืนหยุ่นสูง เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ mobile app ผ่าน ionicframework (mobile template)

1.เพิ่ม Attribute ng-app ไว้ที่ tag <html> เช่น
<html ng-app="myapp">

2.เรียกใช้งาน AngularJs ก่อนครับ โดยพิมพ์คำสั่งเหล่านี้ส่วนของ <head>   
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.23/angular.min.js"></script>

3.สร้างไฟล์นามสกุล .js ซึ่งจะเป็นส่วนของ controller ให้ชื่ออะไรก็ได้ เช่น mycontroller.js และพิมพ์คำสั่งเหล่านี้ในส่วนของ <head> ต่อจากข้อ 2
<script type="text/javascript" src="mycontroller.js"></script>

4.เพิ่ม tag ng-controller ในส่วนของTagที่อยู่ภายใต้ <body> ซึ่งจะเป็นจุดไหนก็ได้ของ DOM ที่ต้องการให้ครอบคลุม เช่นจะกำหนดในส่วนของ tag body เลยก็ได้
เช่น <body ng-controller="mycontroller as mycon" > หรือใน tag div เช่น <div  ng-controller="mycontroller as mycon">
สำหรับค่า mycontrolelr as mycon ที่อยู่ใน tag ng-controller คือการสร้าง object เพื่อผูกกับส่วนของ template นั่นเองครับ เราจะได้ค่า mycon ไปผูกกับ input ต่างๆ เช่น textfiled ปุ่มต่างๆ ร่วมถึงการแสดงผลลัพธุ์ออกทางหน้าจอผ่านเครื่องหมาย bracket syntax {{}}