วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

จัดการข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า(Admin) ตอนที่ 1 ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า จาก วัน เดือน ปี หรือ ชื่อของลูกค้า

   ท่านอาจจะงงกับบทความก่อนหน้านี้ ที่ว่าด้วยเรื่องของ ASP.NET ซึ่งอาจจะดูนอกเนื้อหาของBlogนี้ซักหน่อยคับ ความจริงแล้ว ผมทำบทความ ASP.NET ทั้ง 3 บทความเสร็จก่อนบทความสอน  PHP E-Commerce  ซะอีก แต่ผมได้ปิดการแสดงผลไว้ เพราะตอนนั้นลังเลว่าจะสอน ASP.NET หรือ PHP ดีคับ และเห็นว่าช่วงหลังๆนี้ไม่มีบทความอัพเดทให้ท่านได้อ่านกันเลย ก็เลยเอาบทความเก่าๆมาลงแทน(กลัวตกอันดับจากกูเกิลด้วยคับ อิอิ)


 เอาล่ะคับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เนื้อหาต่อไปที่ผมจะสอนก็คือ การดูข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า/อัพเดทสถานะการชำระเงิน ซึ่งผมจะขอแบ่งเป็นตอนๆไปคับ เพราะเนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะ ไม่สามารถนำมายัดใส่ในบทความเดียวได้ ดังนั้น บทความตอนนี้ผมจะสอนแค่ การค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า โดยสามารถค้นหาจาก วัน เดือน ปี ที่สั่งซื้อ หรือ ชื่อ-สกุล หรือ username ก็ได้คับ ดูผลลัพธ์ได้จากที่นี่คับ จากนั้นเราก็มาลุยกันเลย
ท่านยังจำบทความเหล่านี้ที่ผมได้สอนท่านไปได้ไหมคับ
ระบบทะเบียนสินค้า ตอนที่ 1
ระบบทะเบียนสินค้า ตอนที่ 2
ระบบทะเบียนสินค้า ตอนที่ 3
เราจะใช้Templateเดิม และเราจะทำการสร้างไฟล์ขึ้นมา 1 ไฟล์ ชื่อ admin_showorder.php แล้วใช้ Dreamweaver Design ให้ได้ดังรูปคับ
ไฟล์ admin_showorder.php (Design)
 เปิดไฟล์ leftmenu.php ขึ้นมาแล้ว Copy Code เหล่านี้ไปทับของเดิม

จากนั้นกลับไปที่ไฟล์ admin_showorder.php ให้ แก้ไข Code ตามนี้เลยคับ
<?php
require_once("config.php");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery/css/ui-lightness/jquery-ui-1.7.2.custom.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
<title>ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า</title>
<?php
if(isset($_POST['od_id'])&&isset($_POST['od_status'])){//บันทึกสถานะการชำระเงิน
$odid=$_POST['od_id'];//รหัสใบสั่งซื้อ ข้อมูลถูกจัดเก็บแบบอาเรย์
$odst=$_POST['od_status'];//สถานะการสั่งซื้อ ข้อมูลจะอยู่ในรูปอาเรย์เช่นกัน
 for($olo=0;$olo<count($odid);$olo++){
 //อัพเดทสถานะการชำระเงิน
 mysql_query("UPDATE tb_order SET od_status='".$odst[$olo]."' WHERE od_id=".$odid[$olo]);
 }
echo "<script>alert('อัพเดทสถานะการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว');</script>"; 
}

$showorder=false;#ไม่ให้แสดง table รายการสั่งซื้อ (ขณะที่รันโปรแกรมตอนแรก)
if(isset($_GET['day'])&&isset($_GET['mount'])&&isset($_GET['year'])){
 $day=$_GET['day'];
 $mount=$_GET['mount'];
 $year=$_GET['year'];
 $mbname=$_GET['mbname'];
 $sql="SELECT * FROM tb_order,tb_member WHERE tb_member.mb_user<>'' and tb_member.mb_user=tb_order.mb_user ";
 if($day!='0'&&$mount!='0'&&$year!='0'){#เลือก วัน เดือน ปี
 $rssearch="- $day/$mount/$year -";
 $date_select="%$year-$mount-$day";
 $sql.=" AND tb_order.od_date LIKE '$date_select'"; 
 }
 if($day=='0'&&$mount!='0'&&$year!='0'){#เลือก เดือน ปี
 $rssearch="- 00/$mount/$year -";
 $date_select="$year-$mount%";
 $sql.=" AND tb_order.od_date LIKE '$date_select'"; 
 }
 if($day=='0'&&$mount!='0'&&$year=='0'){#เลือก เดือน
 $rssearch="- 00/$mount/0000 -";
 $date_select="%-$mount-%";
 $sql.=" AND tb_order.od_date LIKE '$date_select'"; 
 }
 if($day=='0'&&$mount=='0'&&$year!='0'){#เลือก ปี
 $rssearch="- 00/00/$year -";
 $date_select="$year%";
 $sql.=" AND tb_order.od_date LIKE '$date_select'"; 
 }
 if($mbname!='')
 $rssearch="$rssearch + $mbname +";
 $sql.=" AND (tb_member.mb_name LIKE '%$mbname%' OR tb_member.mb_user LIKE '%$mbname%') ";
 
 $showorder=true;#แสดงtable รายการสั่งซื่อได้ 
 $rs_showorder=$conn->Execute($sql.' ORDER BY tb_order.od_date DESC');#คิวรี่ข้อมูล จะมีคำสั่งเหมือน mysql_query
 $order_status=array('ยังไม่ชำระเงิน'=>1,'ชำระเงินแล้ว-รอจัดส่ง'=>2,'จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว'=>3);#สถานะการชำระเงิน
} 

/*##############END ###############*/
if(isset($_POST['od_id'])){//ตรวจสอบการกดปุ่มsave (submit form)โดยเราจะตรวจสอบจาก ค่าพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาแบบPOSTคือ od_id นั่นเอง
 $odid_save=$_POST['od_id'];//สร้างตัวแปร$odid_saveมารับค่าพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามา od_id[]
 $odstatus_save=$_POST['od_status'];//สร้างตัวแปร$odstatus_saveมารับค่าพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามา od_status[]
 }
?>
</head>
<body>
<div id="container">
 <div id="header">
  <div id="headerText">Crochet Tukta Online(หลังร้าน)<img src="images/logo.png" width="35" height="57" /></div>
 </div>
 <div id="content">
  <div id="m_left">
   <? require_once("leftmenu.php");?>
  </div>
  <div id="m_center"><strong>ดูรายการสั่งซื้อของลูกค้า</strong><br />
   <div id="dialogMsg" title="เกิดข้อผิดพลาด">
    <div id="showMsg"></div>
   </div>
   <form action="<?= htmlentities($_SERVER['PHP_SELF'], ENT_QUOTES) ?>" method="get" enctype="multipart/form-data" name="FaddPg" id="FaddPg" onsubmit="return chkVal()">
    <strong>วันที่</strong>
    <select name="day" id="day">
     <option value="0">ไม่เลือก</option>
     <?php for($dayi=1;$dayi<=31;$dayi++){ ?>
     <option value="<?=$dayi?>" >
     <?=$dayi?>
     </option>
     <? } ?>
    </select>
    <strong>เดือน</strong>
    <select name="mount" id="mount">
     <option value="0">ไม่เลือก</option>
     <?php 
  $mount=array('ม.ค.'=>'01', 'ก.พ.'=>'02', 'มี.ค.'=>'03','เม.ย.'=>'04','พ.ค.'=>'05','มิ.ย.'=>'06','ก.ค.'=>'07','ส.ค.'=>'08','ก.ย.'=>09,'ต.ค.'=>'10','พ.ย.'=>'11','ธ.ค.'=>'12');
  foreach($mount as $keymount => $valmount){#$keymount คือ ชื่อเดือน(ม.ค.) ส่วน $valmount คือ ลำดับเดือน(1)
  ?>
     <option value="<?=$valmount?>">
     <?=$keymount?>
     </option>
     <? } ?>
    </select>
    <strong>ปี</strong>
    <select name="year" id="year">
     <option value="0">ไม่เลือก</option>
     <?php for($yeari=2005;$yeari<=date('Y');$yeari++){#เริ่มจากปี 2005 ถึงปีปัจจุบัน(date('Y')) ?>
     <option value="<?=$yeari?>">
     <?=$yeari+543#แปลงให้เป็นปี พ.ศ.?>
     </option>
     <? } ?>
    </select>
    หรือ <strong>ชื่อ/Username</strong>
    <input type="text" name="mbname" id="mbname" />
    <input type="submit" name="bt_search" id="bt_search" value="ค้นหา" />
   </form>
   <?php if($showorder){ ?>
   <form id="pay_status" name="pay_status" method="post" action="admin_showorder.php?<?=$_SERVER['QUERY_STRING']?>">
    <table width="100%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0">
     <tr bgcolor="#996633">
      <td colspan="4" bgcolor="#FF9966">ผลการค้นหา : <strong>
       <?=$rssearch?>
       </strong></td>
     </tr>
     <tr bgcolor="#996633">
      <td><strong>วันที่</strong></td>
      <td><strong>ชื่อ-สกุล</strong></td>
      <td><strong>User name</strong></td>
      <td><strong>สถานะ <a href="#" onclick="document.getElementById('pay_status').submit()"><img src="images/save.gif" width="16" height="16" border="0" />
       
      </a></strong></td>
     </tr>
     <?php
  if($rs_showorder->RecordCount()>0){
  while(!$rs_showorder->EOF){
   $odid=$rs_showorder->fields['od_id'];
   $u=$rs_showorder->fields['mb_user'];  
  ?>
     <tr bgcolor="#FFFFFF">
      <td><?="<a href=\"admin_showvieworder.php?orderid=$odid&u=$u\" target=\"_blank\">".$rs_showorder->fields['od_date']."</a>"?></td>
      <td><?=$rs_showorder->fields['mb_name']?></td>
      <td><?=$rs_showorder->fields['mb_user']?></td>
      <td><input type="hidden" name="od_id[]" id="od_id[]" value="<?=$odid?>" /><select name="od_status[]" id="select2">
        <?php foreach($order_status as $oskey => $osval){#แสดงสถานะการชำระเงิน?>
        <option value="<?=$osval?>" 
  <?=$osval==$rs_showorder->fields['od_status']?'selected="selected"':""?>>
        <?=$oskey?>
        </option>
        <? } ?>
       </select></td>
     </tr>
     <? 
  $rs_showorder->MoveNext();}
  }else{
  ?>
     <tr bgcolor="#FFFFFF">
      <td colspan="4" align="center"><label for="select2"><strong>ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา</strong></label></td>
     </tr>
     <? } ?>
    </table>
   </form>
   <? } ?>
  </div>
 </div>
 <div class="clear"></div>
 <div id="footer">
  <h1>copyright©2010 http://pnwtt1987.blogspot.com</h1>
 </div>
</div>
</body>
</html>
<?php $conn->Close();?>

 ถ้าทำถูกต้อง ก็จะได้ผลลัพธ์ตามนี้  หากติดปัญหาตรงไหน สามารถสอบถามได้ ยินดีที่จะตอบคำถามคับ ^^

12 ความคิดเห็น :

 1. อ้อ ลืมไปคับ สำหรับdatabaseลที่ใช้คือ ผมใช้database ตามในบทความนี้คับ
  http://pnwtt1987.blogspot.com/2011/01/shopping-cart-2.html

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ10 ตุลาคม 2554 20:10

  ช่วยสอนต่อได้มั้ยค๊ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2554 15:55

  สอนต่อได้ไหมคับท่าน คือผมอยากศึกษาต่อนะคับ

  อยากให้มีการจอง มีรูปแบบการชำระเงินสินค้าว่าจะจ่ายด้วยการโอนเงิน

  หรือ ผ่อนชำระ

  และประมูลเจ้าของกิจการเท่านั้นที่เปิดประมูลได้แล้วสมาชิกก็มาเสนอราคาการประมูล

  ที่ผมเขียนมาอย่างนี้อยากให้ช่วยนะคับถ้าท่านจะเรียกค่าเหนื่อยเท่าไหร่บอกเลยนะคับผมยินดี ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบเขตมันกว้างไปครับ ไม่ว่าจะการผ่อนชำระสินค้าและประมูลสินค้า
  โดยเฉพาะประมูลสินค้า สามารถแยกออกมาเป็นเว็บประมูลสินค้าได้เลยนะครับ

  ตอบลบ
 5. พี่ครับทำยังไงถึงจะกดเซฟเปลี่ยนสถานะการชำระเงินได้ครับ
  แล้วข้อในฐานข้อมูลก็เปลี่ยนตามด้วยครับ

  พี่ช่วยทำให้ดูด้วยได้ไหมครับ(ขอบคุณครับ)

  ตอบลบ
 6. @deksp
  ถ้ามีเวลาจะมาอัพเดทการSaveสถานะการชำระเงิน ในบทความนี้ให้ครับ ^_^

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากครับ

  พี่ใจดีจังมาแบ่งปันความรู้อีกเยอะๆนะครับ^^

  ตอบลบ
 8. @deksp
  ตอนนี้อัพเดท การบันทึกสถานะการชำระเงินให้แล้วนะครับ ^__^
  อ่านได้จากบทความนี้เลย->http://php-for-ecommerce.blogspot.com/2011/04/admin-2.html
  ผมอัพเดทCodeในไฟล์ admin_showorder.phpเท่านั้นนะครับ
  ดูตัวอย่างได้ที่นี่เลย->http://panuwat.orgfree.com/crochet/admin_showorder.php?day=0&mount=0&year=2011&mbname=&bt_search=%A4%E9%B9%CB%D2

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากครับ

  พี่ครับผมอยากทราบว่าหน้า fp_register.php ถึงสมัคสมาชิกไม่ได้ครับ

  แต่ในหน้า flogin.php สมัคสมาชิกได้

  รบกวนช่วยดูให้ทีนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เปลี่ยน id และ name ให้กับ Textfield ใหม่เลยครับ (โทดทีที่ไม่ได้เช็ค)
   เพราะมันไปชนกับ Textfield UserและPassword ของLoginครับ
   เช่นเปลี่ยนเป็น User1,Pass1
   และแก้ไขคำสั่งในjQuery เปลี่ยนเป็น
   var User = $("#User1").val();
   var Pass = $("#Pass1").val();
   และคำสั่งใน PHP เปลี่ยนเป็น $_POST['User1']และ$_POST['Pass1']

   ลบ
 10. อัพเดทสถานะยังไงหรอครับพี่ กดแล้วก็"ม่มีไรขึ้นเลยครับ

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ