วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การเรียงข้อมูลจากฐานข้อมูล ตามคอลัมน์ที่กำหนด

       หลายคนคงรู้จักวิธีเรียงข้อมูลในฐานข้อมูล (Database) เราจะใช้คำสั่ง ORDER BY ตามด้วยชื่อฟิลด์ที่ต้องการจะเรียง และตามด้วยรูปแบบของการเรียง ASC (น้อยไปมาก) หรือ DESC (มากไปหาน้อย)

เช่น SELECT  * FROM yourTable ORDER BY yourId DESC (เรียงIDจากมากไปน้อย)

หรือ SELECT  * FROM yourTable ORDER BY yourId DESC,yourName ASC,yourAge DESC

หรือ SELECT * FROM yourTable ORDER BY yourId
แต่ไม่มี ASC หรือ DESC ต่อท้าย มันจะเรียงฟิลด์ yourId ให้เป็นแบบ ASC อัตโนมัติ

หรือหากใช้คำสั่ง
SELECT  * FROM yourTable 
เฉยๆ ไม่มีคำสั่ง ORDER BY มันจะเรียงจาก ID ที่เป็น Primary Key ให้เป็นแบบ ASC อัตโนมัติ

*คำสั่งที่ผมใช้ อ้างอิงตามคำสั่งของ MySQL นะครับ ^^

ผมขออธิบายหลักการเรียงข้อมูลคร่าวๆแค่นี้ก่อนครับ เพื่อให้เข้าใจกันตรงกัน

      แต่ที่ผมจะสอนจริงๆ ผมจะเอาคำสั่งข้างบนนี้แหละ มาประยุกต์ใช้ในการจัดเรียงข้อมูลแบบที่เรากำหนดเองครับ โดยผมใช้ฐานข้อมูล MySQL และใช้ภาษา PHP นะครับ

มาดูโค๊ดกันเลยครับ ^^