วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประยุกต์ใช้ MongoDB ร่วมกับ PHP แบบง่ายๆ

       กลับมาเขียนบทความ ถ่ายทอดความรู้อีกครั้งครับ ^^ ตั้งใจจะเขียนเดือนละ 1 บทความก็พอครับ เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนัก
คราวนี้จะสอนประยุกต์ใช้งานกับPHPบ้างครับ เราจะเขียนคำสั่งพื้นฐานที่ใช้จัดการกับฐานข้อมูล ที่เรารู้จักกันคือ ค้นหา/แสดง,เพิ่ม,ลบ,แก้ไข เท่านี้ก็พอครับ  เพราะ MongoDB เองก็มีคำสั่งพื้นฐานประมาณนี้แหละครับ เพราะมันถูกออกแบบมา เพื่อจัดการกับข้อมูลมหาศาลได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นครับ คำสั่งอื่นๆ เช่น การJoin Table ,Trigger , Views , คำสั่งเกี่ยวกับการหาผลรวม(SUM) หาค่าเฉลี่ย(AVG) ฯลฯ ไม่มีนะครับ เพราะมันจะทำให้ทำงานช้า จึงถูกตัดออกไป ที่เหลือจะเป็นภาระของโปรแกรมเมอร์ครับ ว่าจะนำข้อมูลจาก MongoDB มาทำยังไง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
       ซึ่งMongoDBเองมันมีความยืนหยุ่นในการจัดเก็บข้อมูลมากเลยครับ มันรองรับการเก็บข้อมูลแบบ Array หลายมิติ ใน 1 ฟิลด์(Field) สามารถมีฟิลด์ย่อยอีกได้เรื่อยๆและซ้ำกันได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราครับ ดังรูป