วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ระบบทะเบียนสินค้า ตอนที่ 1 การสร้างเทเบิลเพื่อจัดเก็บข้อมูลสินค้าและการออกแบบเว็บเพจ


บทความต่อไปนี้ ท่านได้เห็นภาพของระบบE-Commerceมากยิ่งขึ้น เราจะสอนท่านทำระบบจัดการข้อมูลสินค้าภายในร้านของท่าน โดยระบบนี้ เราจะสอนท่านทำคือ การเพิ่ม แสดง ลบ แก้ไข หมวดหมู่และรายการสินค้า สำหรับสินค้าที่ผมจะใช้ประกอบการสอนในบทความนี้คือ ตุ๊กตาถักไหมพรม คับ
ผมได้สร้างเทเบิลหมวดหมู่สินค้าและเทเบิลรายการสินค้า ดังรูปคับ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง table tb_category(หมวดหมู่สินค้า)และ tb_product(รายการสินค้า)


ผมขออธิบายทีละเทเบิลนะคับ
Table = tb_category เอาไว้เก็บหมวดหมู่ของสินค้า 
Field ต่างๆมีดังนี้
+++ cg_id  รหัสหมวดหมู่สินค้า กำหนดเป็น PK
+++ cg_name ชื่อหมวดหมู่สินค้า  เช่น ตุ๊กตาหมี ตุ๊กสุนัข ตุ๊กตากระต่าย ตุ๊กตากระรอก

Table = tb_product เอาไว้เก็บรายการสินค้าของร้านเราคับ
Field ต่างๆมีดังนี้
+++ pd_id รหัสรายการสินค้า กำหนดเป็น PK
+++ cg_id รหัสหมวดหมู่สินค้า  Field นี้จะ normalization กับ table tb_category จะทำให้เรารู้ว่าสินค้าตัวนี้อยู่ในหมวดหมู่ไหน ซึ่งจะง่ายต่อการค้นหาและแสดงผลออกมาทางหน้าเว็บเพจของเรา
+++ pd_name เก็บชื่อของรายการสินค้า เช่น น้องหมีสีเขียว , น้องหมีสีชมพู , กระต่ายน้อยสีขาว, กระรอกน้อย เป็นต้น
+++pd_detail เก็บรายละเอียดของสินค้า
+++ pd_amount เก็บจำนวนของสินค้าในแต่ละรายการ
+++ pd_unit เก็บหน่วยนับสินค้า เช่น ตัว ,  คุ่ ,ชิ้น เป็นต้น 
+++ pd_costs เก็บราคาต้นทุน
+++pd_price เก็บราคาขาย
+++ pd_img เก็บชื่อรูปของสินค้า Field นี้จะ Math กับไฟล์ในโฟล์เดอร์ที่เก็บรูปของสินค้า 
+++ pd_status เก็บสถานะสินค้า คือ สินค้าแนะนำ , สินค้าขายดี , สินค้ามาใหม่ เป็นต้น
+++pd_date เก็บวันที่บันทึกสินค้าลงฐานข้อมูล

ให้ท่านสร้างเทเบิล และสร้างฟิลด์ ตามที่ผมกำหนดดังรูป


tb_category
tb_product

จากนั้นก็มาถึงส่วนดีไซน์หน้าตาเว็บเพจของเรา ผมได้ออกแบบไว้ประมาณนี้คับ

ไฟล์ addcg.php (เพิ่มหมวดหมู่สินค้า)

ไฟล์ addcg_save.php (ผลการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า)
ไฟล์ showcg.php (แสดงหมวดหมู่สินค้า)
ไฟล์showcg.php (ผลการลบหมวดหมู่สินค้า)

ไฟล์ addpd.php (เพิ่มรายการสินค้า)
ไฟล์ showpd.php (ไฟล์แสดงรายการสินค้า)
ไฟล์ editpd.php (แก้ไขรายการสินค้า ++ออกแบบเหมือนไฟล์ addpd.php)
ไฟล์ editpd_save.php (ผลการแก้ไขข้อมูล)
ไฟล์ showpd.php (ผลการลบรายการสินค้า)

เป็นแค่การออกแบบไว้ก่อนคร่าวๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ท่านอาจจะออกแบบหน้าตาเว็บเพจของท่านประมาณนี้ก็ได้ เราจะได้เห็นภาพมาขึ้นในบทความตอนต่อไป แล้วพบกันคับ 

1 ความคิดเห็น :