วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การตรวจสอบขนาดตัวอักษรในช่อง Input ด้วย Jquery

     วันนี้ได้ลองเขียนโค๊ด Jquery ตรวจสอบขนาดตัวอักษรในช่อง Input ดูครับ ในกรณีที่เราต้องการให้กรอกตัวอักษรไม่เกินกว่าขนาดที่กำหนดไว้ ความสามารถของมันคือ จะตัดคำให้อัตโนมัติ ให้เหลือเท่ากับจำนวนที่เรากำหนดเท่านั้น ในกรณีที่กรอกขนาดเกินกว่าที่กำหนดครับ สามารถนำใช้ได้กับ Tag Input  ที่เป็น textfield กับ textarea ได้เลย

มาดูโค๊ดกันเลย
ส่วนของ Jquery ใช้คำสั่งดังนี้ครับ
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
 function lenText(ele, len,show_count_area) {
        var strlen = ele.val().length;
        var w = ''; for (var i = 0; i < len; i++) {var x = ele.val().charAt(i); w += x; }
        var result_char=(len*1)-(strlen*1);
        if(result_char>=0){ $('.'+show_count_area).html(result_char);}
        ele.val(w);
      }
</script>

บรรทัดที่ 1 คือการเรียกใช้ไฟล์ jquery (Javascript Framework)
บรรทัดที่ 2 คือฟังก์ชั่น lenText ทำหน้าที่เช็คจำนวนตัวอักษรในช่อง Input ของเราครับ

เวลาใช้งานฟังก์ชั่นนี้ให้ใช้คำสั่งใน Input Tag ของเราดังนี้

<input name="input1" type="text" id="input1" size="50" onkeyup="lenText($(this), 65,'showctext')"/> 
 <span style="color:green;">(<span class="showctext">65</span>)</span>
* ไม่เกิน 65 ตัวอักษร<br />

เราจะให้ฟังก์ชั่น lenText ทำงานเมื่อมีคีย์ข้อมูลเกิดขึ้น คือคำสั่ง onkeyup="lenText($(this), 65,'showctext')"
โดยที่มีพารามิเตอร์ ดังนี้
1.$(this) หมายถึง input ตัวปัจจุบันที่เราคีย์ข้อมูลอยู่ครับ เราสามารถใช้ได้กับ Input หลายตัวได้เลย
2.65 คือ ขนาดตัวอักษรที่จะใช้ตรวจว่าต้องไม่เกิน 65 ตัวอักษร เราสามารถกำหนดขนาดตรงนี้ได้เลย
3.showtext คือ ชิ้อของ Att Class ที่เราจะให้แสดงขนาดตัวอักษรทั้งหมดที่เราได้ใช้ไปครับ ว่าตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่

โค๊ดทั้งหมด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ตรวจสอบขนาดตัวอักษรในช่องกรอกข้อมูลด้วย Jquery</title>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
 function lenText(ele, len,show_count_area) {
        var strlen = ele.val().length;
        var w = ''; for (var i = 0; i < len; i++) {var x = ele.val().charAt(i); w += x; }
        var result_char=(len*1)-(strlen*1);
        if(result_char>=0){ $('.'+show_count_area).html(result_char);}
        ele.val(w);
      }
</script>
<style type="text/css">
body{
font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
font-size:13px; 
}
</style>
</head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <input name="input1" type="text" id="input1" size="50" onkeyup="lenText($(this), 65,'showctext')"/> 
 <span style="color:green;">(<span class="showctext">65</span>)</span>
* ไม่เกิน 65 ตัวอักษร<br />
<input type="submit" name="btSave" id="btSave" value="SAVE" />
<input type="reset" name="button2" id="button2" value="Reset" />
</form>
</body>
</html>

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น