วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

สร้าง Database และ Data Source ในMs-Access


ขั้นตอนแรก รัน Ms-Access เพื่อสร้างdatabaseที่เราจะนำมาใช้งานขึ้นมาก่อน 1 base
 • เลือก สร้าง
 • สังเกตุเมนุฝั่งขวามือ ให้เลือก สร้างฐานข้อมูลเปล่า และsaveเก็บไว้ในจุดไหนก็ได้ แต่ผมแนะนำให้เอาไปเก็บไว้ในไดเร็กทอรี่ไฟล์โปรแกรมของเราดีกว่า โดยสร้างโฟล์เดอร์เพื่อเก็บbaseของเรา ของผมตั้งชื่อbaseว่า mybase.mdb เก็บไว้ใน C:\Inetpub\wwwroot\asp\database โดยที่ asp คือชื่อโฟล์เดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์asp ส่วน dababase คือ โฟล์เดอร์ที่ใช้เก็บbaseของเราคับ
 • เลือก ออกแบบ และเข้าไปกำหนด ฟิล์ หรือชื่อเขตข้อมูล และกำหนดชนิดของข้อมูล databaseของผมมีชื่อฟิล์ดังนี้ id ชนิดข้อมูลเป็น AutoNumber,fname ชนิดข้อมูลเป็น Text ,lname ชนิดข้อมูลเป็น lname,add ชนิดข้อมูลเป็น Text ,tel ชนิดข้อมุลเป็น Text,email ชนิดข้อมูลเป็น Text
 • จากนั้นให้กดเซฟ และตั้งชื่อเทเบิลของคุณ ของผมตั้งชื่อว่า member ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลแล้ว เราสามารถสร้างเทเบิลได้หลายๆเทเบิลในdadabase 1database ในที่นี่ผมยกตัวอย่างแค่สร้างเทเบิลเดียว คือ member ในdatabase ที่ชื่อว่า mybase.mdb คับ
ขั้นตอนที่2 สร้างDataSource
 • เข้าไปที่ Settings/Control Panel คลิกที่ Administrative Tools
 • เลือก Data Sources (ODBC) และเลือกที่แท็บ System DSN
 • คลิกที่ Add เพื่อสร้าง Data Source
 • เลือก Microsoft Access Driver (*.mdb)
 • ตั้งชื่อให้กับ Data Source Name ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ ของผมตั้งชื่อว่า mybase
 • คลิก Select เพื่อเลือก databaseที่เราสร้างไว้ ของผมเข้าไปที C:\Inetpub\wwwroot\asp\database แล้วเลือกdatabaseที่ผมเก็บไว้ คือ mybase.mdb
 • คลิก OK เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการสร้างData Source เรียบร้อยแล้ว

3 ความคิดเห็น :

 1. คงมีประโยชน์แก่ผู้แสวงหาความรู้ไม่มากก็น้อยคับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุนคะเป็นคร้งแรกที่หัดสร้างแล้วสำเร็จคะ

  ตอบลบ